Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)Alım Süreci

 Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan;

  • Dolduran,
  • Paketleyen,
  • Yükleyen,
  • Gönderen,
  • Alıcı,
  • Boşaltan
  • Tank Konteyner/Taşınabilir Tank İşletmecisi

olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alım hizmeti hakkında detaylı bilgi almak veya hizmet teklifi almak için lütfen TIKLAYINIZ !!!