ADR Araç Onay Sertifikası (T9) Alım Süreci

      Piyasada T9 Belgesi veya Pembe Şeritli Belge diye de telaffuz edilir.
      Tehlikeli maddelerin kara yolunda taşınmasında kullanılacak araçların alması gereken ADR Bölüm 9.1.3.5’te belirlenen ve taşıtın tescil edildiği ülkenin yetkili otoritesi veya yetkili otorite tarafından yetkilendirilmiş kuruluş tarafından verilen belgedir.

       ADR Yönetmeliği kapsamında ADR Onayı Sertifikasına tabi 5 tip araç vardır;
  • FL (yanıcı maddeler sıvı, gaz vb. uygun maddeler için.),
  • OX (hidrojen peroksit sulu çözeltili vb. uygun maddeler için
  • AT (FL ve OX dışındaki maddeler için uygun) kısaltmaları tankerler için kullanılmakta,
  • EX/II ve EX/III patlayıcı madde taşıyacak olan araçlar için kullanılmaktadır.
      Söz konusu uygunluk belgesi yetkili makamlarca verilmekte olup, 1 yıl geçerlidir.