HAKKIMIZDA

       Türkiye’debir ilki gerçekleştirerek, farklı sektörlerde uzmanlaşmış TMGD'ler KADROsunun bir araya gelmesi ile kurulan, KADRO Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı A.Ş., ulusal ve uluslararası mevzuatlara hakim, dinamik ve çözüm odaklı bir kuruluştur.
 
       Kamu, özel sektör ve akademik alanlarda kazandığı tecrübelerle,  ADR kapsamında hizmet sunan ekiplerimiz, Mayıs 2017 tarihli yönerge kapsamında aldığı yetki belgesi ile hizmetlerine yeni bir boyut kazandırmıştır. 
 
       Kurduğumuz uzman kadro ile, amacımız; mevzuatlara uymakla yükümlü firmaların tehlikeli maddelerle ilgili her türlü ihtiyaç ve gerekliliklerini karşılamak, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ile ADR, RID, ICAO ve IMGD uyarınca zorunluluklara dair rehberlik etmektir.
 
       KADRO TMGD çatısı altında Denetim, Eğitim, Kalite ve Ar-ge departmanları kurulmuştur. Bu sayede;
 
DENETİM DEPARTMANIrmanızda görevlendirilen  danışman, denetim kurulu tarafından periyodik olarak denetlenerek, verilen hizmetin kaliteli olması sağlanır. İşletmeden veya görevlendirilen danışmandan kaynaklanacak hatalar minimize edilecek, bu sayede rmanız idari yaptırımlara karşı korunacaktır.

EĞİTİM DEPARTMANI; deneyimli eğitmenler tarafından kurulan departman, gerek yurtiçi mevzuat, gerekse uluslararası mevzuat kapsamında eğitim dokümanı hazırlayarak, rma çalışanlarına kaliteli, ilerici ve pro-aktif bir eğitim verilmesini sağlayacaktır.

AR-GE DEPARTMANIyurtiçi mevzuatın yanında, uluslararası mevzuat takibi yaparak, rmaların gelecekteki yükümlülüklerine ışık tutacaktır.

KALİTE DEPARTMANIKalite Yönetim Sistemleri gereklilikleri ışığında, dokümanların standardizasyonunu sağlayarak, sıfır hata hedemize önemli bir katkı sağlayacaktır.

       Yeni kurulan genç ve dinamik rmamızın kurucularının sadece danışmanlardan oluşması, seri ve aracısız hizmet anlayışımız ve bahsi geçen departmanlarımızın desteği ile hizmet kalitemiz sektördeki en büyük farklılığımızdır.
 
       Bu ortak hedeer doğrultusunda size hizmet vermekten mutluluk duyarız.