EK-3 RAPORU(TMFB ALIMI/FAALİYET KONUSU GÜNCELLEME) DÜZENLENMESİ

 11/06/2019 Tarihli ve 44011 Sayılı Bakanlık Makam Olur İle Yürürlüğe Giren Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönergenin 10. Maddenin 3. Fıkrası  ‘‘ TMFB’ye sahip işletmelerden; 5 yıllık TMFB süresi 31.12.2019 tarihinden sonra bitenler 31.12.2019 tarihine kadar işletmenin bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş olan TMGDK'dan alacakları EK-3'te yer alan raporu ilgili Bölge Müdürlüğüne vererek TMFB'sini yenilemek zorundadırlar.EK-3 raporu hazırlanması konusundaki taleplerinizi tarafımızda iletebilirsiniz.