ADR Kapsamında Verilmesi Gereken Farkındalık Ve Göreve Özgü Ve Emniyet Eğitimleri

 ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) Bölüm 1.3 uyarınca, tehlikeli madde ile iştigal eden firma çalışanlarının alması gereken mecburi eğitimlerdir. Personelin alması gereken 3 çeşit eğitim bulunmaktadır. Bunlar göreve özgü eğitim, genel farkındalık eğitimi ve emniyet eğitimidir. 

Göreve özgü eğitim, personele ilgili mevzuat, koruyucu güvenlik önlemleri, koruyucu donanım ve çevre koruma hakkında ilgili eğitimdir.
Genel farkındalık eğitimi, personele ADR kuralları ve sorumluluklarını kapsayan genel bilinçlendirme eğitimidir.
Emniyet eğitimi, personele firmalarının ihtiyaç duyduğu ADR emniyet ve güvenlik gerekliliklerine yönelik eğitimleridir.