TMGD Hizmet Alımı Veya İstihdamı Durumu

 İşletmelerin sorumlulukları kısmında da bahsedildiği üzere tebliğ kapsamındaki işletmeler sorumluluklarını istihdam veya yetkilendirilmiş TMGDK'lardan hizmet alımı yoluyla yerine getirebilmektedir. İşletmeler hizmet alımı veya istihdam durumunda aşağıdaki şartları dikkate almalıdır;
 
İSTİHDAM
 
İşletmelerde TMGD istihdam edilmesi durumunda;
 
- 14511534-010.06.02-E.71831 sayılı TMGDK genelgesi gereğince işletme istihdam ettiği TMGD'nin SGK primlerini tam süreli olarak yatıracaklardır.
 
- İstihdam edilen TMGD'nin U-net sistemi üzerinden atamasının yapılması işletmenin sorumlulukları arasındadır.
 
- İstihdam edilen TMGD'nin işten ayrılması durumunda işletme, 30 gün içerisinde yeni bir TMGD ile anlaşarak idareye bildirmekle yükümlüdür.
 
- Birçok firmada işletme içerisinde istihdam edilen TMGD'nin denetlenmesi için bir sistem bulunmamaktadır. Dolayısıyla danışman bir iç denetime tabii değildir. Daha kolay hata yapabilir.
 
KADRO TMGDK'DAN HİZMET ALIMI
 
 İşletmelerin KADRO TMGDK ile çalışması durumunda;
 
- Sözleşme başlangıç tarihinden itibaren TMGDK koordinatörü tarafından atama yapılarak, işletme tarafından onaylanacaktır.
 
- KADRO TMGDK bünyesinde bulunan denetim kurulu tarafından, işletmenizde görevlendirilen TMGD periyodik olarak denetime tabi olacaktır. Bu sayede hataların önüne geçilecektir.
 
- Uzun süredir danışmanlık yapan bir ekip tarafından hazırlanan eğitimler sayesinde personellere nitelikli eğitimler verilecektir.
 
- Kalite yönetim sistemleri gereğince oluşturulan evrak standardizasyonu sayesinde yasal yaptırımlara karşı işletmeniz üst düzeyde korunacaktır.
 
- Hizmet aldığınız firmamız kendi bünyesinde oluşturduğu kalite standartlarıyla işletmenize artı katacaktır.