Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) kimdir ?

Ekonomi ve sanayi geliştikçe, tehlikeli madde kullanımları da bir o kadar yaygınlaşmıştır. Tehlikeli maddeler kullanılırken ve taşınırken, belirli güvenlik koşulları çerçevesinde taşınmalıdır. Aksi takdirde yapılacak bir hata, can ve mal kayıplarına neden olacaktır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı; tehlikeli malların taşınması, ambalajlaması, dolum, nakliye, boşaltma vb. faaliyetlerde bulunan firmaların yapmış oldukları işleri, çevrenin ve insanların zarar görmemesi için, en güvenli şekilde yapılmasını sağlayarak denetimde bulunan, alanında uzman ve tam donanımlı kişidir.

ADR Antlaşması (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslar arası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Antlaşması)  Bölüm 1.8.3’ te Güvelik Danışmanın niteliğine ilişkin bilgiler, bir dizi yaptırım ve belgelendirme zorunluluğu getirmiştir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olan kişiler taraf ülkenin belirlediği eğitim ve belgelendirme aşamalarını başarıyla tamamlayarak belgelendirilen kişilerdir. ADR'ye taraf olan her ülke TMGD olabilmek için kendi iç standartlarını oluşturmaktadır.