Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti

a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan ve 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri ile bu Tebliğ kapsamındaki tehlikeli maddeleri geçici olarak depolayan işletmeler,

b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeler,

c) Gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan ve 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler,

En az bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmek veya yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarından hizmet almak zorundadır.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan firmamız KADROsunda bulunan danışmanlarıyla bu hizmeti en iyi şekilde sunmaktadır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti hakkında detaylı bilgi almak veya hizmet teklifi almak için lütfen TIKLAYINIZ !!!