Taşıt/ADR Uygunluk Belgesi Alım Sürecinde Danışmanlık

 Taraf olduğumuz Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) gereğince, ADR Bölüm 3.2 Tablo A’da yer alan bir kısım  tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan taşıtların, yetkilendirilen kuruluşlar tarafından test ve muayenelerinin yapılıp belgelendirilmeleri zorunludur. 

 
Tehlikeli madde taşımacılığını düzenleyen Uluslararası Anlaşma ve Sözleşmeler çerçevesinde Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı tarafından bu sorumluluğu yerine getirmek üzere; tehlikeli madde taşıyan taşıtların, test ve muayenelerinin yapılarak durumu kurallara uygun olanların belgelendirilmeleri hususunda Türk Standardları Enstitüsü yetkilendirilmiştir. 
Bu kapsamda, 27.08.2014 tarih ve 29101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in Geçici 1 inci maddesi gereğince trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi olmadan faaliyette bulunan taşıtların, belirlenen takvime uygun olarak durum değerlendirilmelerinin yapılarak “Taşıt Durum Tespit Belgesi” düzenlenmesi  gerekmektedir.
ÖNEMLİ UYARI: Taşıt Durum Tespit Belgesi Alım Sürecinde Danışmanlık başlığını mutlaka inceleyiniz. Taşıt Durum Tespit Belgesi alan araçlar için Taşıt/ADR Uygunluk Belgesi düzenlenmesine gerek yoktur.

Belgelendirme süreci ile ilgili danışmanlık hizmeti almak veya bilgi almak için TIKLAYINIZ!!!