Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Nedir ?

    Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında yayımlanan yönetmelikle, ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlasıyla iştigal ettiklerinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine başvurarak almaları zorunlu olan belgeye Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) denir.  

      Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi 5 yıl için düzenlenir firma 5 yıl sonunda eğer faaliyetine devam ediyor ise belgesini vize etmelidir.

     Tehlikeli Madde Faaliyet Belgeleri firmanın yapmış olduğu tehlikeli madde faaliyetine göre verilmekte olup firmanın faaliyet beyanı esas alınarak düzenlenmektedir. Firma belge aldıktan sonra tehlikeli madde faaliyeti ile ilgili bir değişiklik olduğunda bunu mutlaka Bakanlığa bildirmeli ve faaliyet türlerini güncelleyerek yeni Faaliyet belgesi çıkartılmalıdır.