Kimler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Almak Zorunda?

 Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan;

Dolduran,
Paketleyen,
Yükleyen,
Gönderen,
Alıcı,
Boşaltan
Tank Konteyner/Taşınabilir Tank İşletmecisi
olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.
Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.